فوتسال 2012

برزیل ۳-۲ اسپانیا
پخش ویدیو 02:36
فوتسال 2012 - 28 آبان 1391 - 55353 بازدید

برزیل ۳-۲ اسپانیا

ایتالیا۳-۰کلمبیا
پخش ویدیو 02:04
فوتسال 2012 - 28 آبان 1391 - 12895 بازدید

ایتالیا۳-۰کلمبیا

برزیل۳-۱کلمبیا
پخش ویدیو 02:11
فوتسال 2012 - 26 آبان 1391 - 17242 بازدید

برزیل۳-۱کلمبیا

ایتالیا۱-۴اسپانیا
پخش ویدیو 01:51
فوتسال 2012 - 26 آبان 1391 - 24706 بازدید

ایتالیا۱-۴اسپانیا

اسپانیا ۳-۲ روسیه
پخش ویدیو 02:09
فوتسال 2012 - 24 آبان 1391 - 15026 بازدید

اسپانیا ۳-۲ روسیه

اکراین۱-۳کلمبیا
پخش ویدیو 02:04
فوتسال 2012 - 24 آبان 1391 - 10375 بازدید

اکراین۱-۳کلمبیا

برزیل۳-۲آرژانتین
پخش ویدیو 02:11
فوتسال 2012 - 24 آبان 1391 - 22088 بازدید

برزیل۳-۲آرژانتین

برزیل۱۶-۰پاناما
پخش ویدیو 02:16
فوتسال 2012 - 22 آبان 1391 - 18328 بازدید

برزیل۱۶-۰پاناما

روسیه۳-۰جمهوری چک
پخش ویدیو 02:08
فوتسال 2012 - 22 آبان 1391 - 4595 بازدید

روسیه۳-۰جمهوری چک

ایتالیا۵-۱مصر
پخش ویدیو 02:05
فوتسال 2012 - 22 آبان 1391 - 5909 بازدید

ایتالیا۵-۱مصر

ایران۱-۲کلمبیا
پخش ویدیو 03:03
فوتسال 2012 - 21 آبان 1391 - 37150 بازدید

ایران۱-۲کلمبیا

اسپانیا۷-۱تایلند
پخش ویدیو 02:10
فوتسال 2012 - 21 آبان 1391 - 7097 بازدید

اسپانیا۷-۱تایلند

اکراین۶-۳ژاپن
پخش ویدیو 02:12
فوتسال 2012 - 21 آبان 1391 - 5651 بازدید

اکراین۶-۳ژاپن

کویت ۴-۳ مصر
پخش ویدیو 01:59
فوتسال 2012 - 20 آبان 1391 - 3388 بازدید

کویت ۴-۳ مصر

کلمبیا ۰-۲ روسیه
پخش ویدیو 02:13
فوتسال 2012 - 20 آبان 1391 - 6354 بازدید

کلمبیا ۰-۲ روسیه