فوتسال 2012

برزیل ۳-۲ اسپانیا
پخش ویدیو 02:36
فوتسال 2012 - 28 آبان 1391 - 55601 بازدید

برزیل ۳-۲ اسپانیا

ایتالیا۳-۰کلمبیا
پخش ویدیو 02:04
فوتسال 2012 - 28 آبان 1391 - 12951 بازدید

ایتالیا۳-۰کلمبیا

برزیل۳-۱کلمبیا
پخش ویدیو 02:11
فوتسال 2012 - 26 آبان 1391 - 17286 بازدید

برزیل۳-۱کلمبیا

ایتالیا۱-۴اسپانیا
پخش ویدیو 01:51
فوتسال 2012 - 26 آبان 1391 - 24757 بازدید

ایتالیا۱-۴اسپانیا

اسپانیا ۳-۲ روسیه
پخش ویدیو 02:09
فوتسال 2012 - 24 آبان 1391 - 15045 بازدید

اسپانیا ۳-۲ روسیه

اکراین۱-۳کلمبیا
پخش ویدیو 02:04
فوتسال 2012 - 24 آبان 1391 - 10394 بازدید

اکراین۱-۳کلمبیا

برزیل۳-۲آرژانتین
پخش ویدیو 02:11
فوتسال 2012 - 24 آبان 1391 - 22156 بازدید

برزیل۳-۲آرژانتین

برزیل۱۶-۰پاناما
پخش ویدیو 02:16
فوتسال 2012 - 22 آبان 1391 - 18402 بازدید

برزیل۱۶-۰پاناما

روسیه۳-۰جمهوری چک
پخش ویدیو 02:08
فوتسال 2012 - 22 آبان 1391 - 4604 بازدید

روسیه۳-۰جمهوری چک

ایتالیا۵-۱مصر
پخش ویدیو 02:05
فوتسال 2012 - 22 آبان 1391 - 5920 بازدید

ایتالیا۵-۱مصر

ایران۱-۲کلمبیا
پخش ویدیو 03:03
فوتسال 2012 - 21 آبان 1391 - 37689 بازدید

ایران۱-۲کلمبیا

اسپانیا۷-۱تایلند
پخش ویدیو 02:10
فوتسال 2012 - 21 آبان 1391 - 7109 بازدید

اسپانیا۷-۱تایلند

اکراین۶-۳ژاپن
پخش ویدیو 02:12
فوتسال 2012 - 21 آبان 1391 - 5669 بازدید

اکراین۶-۳ژاپن

کویت ۴-۳ مصر
پخش ویدیو 01:59
فوتسال 2012 - 20 آبان 1391 - 3404 بازدید

کویت ۴-۳ مصر

کلمبیا ۰-۲ روسیه
پخش ویدیو 02:13
فوتسال 2012 - 20 آبان 1391 - 6361 بازدید

کلمبیا ۰-۲ روسیه