2012

اختتامیه یورو ۲۰۱۲
پخش ویدیو 01:54
2012 - 12 تیر 1391 - 41.5K بازدید

اختتامیه یورو ۲۰۱۲

و نهایتا ایتالیا !
پخش ویدیو 01:54
2012 - 12 تیر 1391 - 37.3K بازدید

و نهایتا ایتالیا !

جشن قهرمانی اسپانیا
پخش ویدیو 03:04
2012 - 12 تیر 1391 - 32.4K بازدید

جشن قهرمانی اسپانیا

آلمان ۱-۲ ایتالیا (گلها)
پخش ویدیو 01:07
2012 - 9 تیر 1391 - 77.8K بازدید

آلمان ۱-۲ ایتالیا (گلها)

اسپانیا ۲-۰ فرانسه
پخش ویدیو 01:59
2012 - 4 تیر 1391 - 25.6K بازدید

اسپانیا ۲-۰ فرانسه

آلمان ۴-۲ یونان (گلها)
پخش ویدیو 01:32
2012 - 3 تیر 1391 - 15.1K بازدید

آلمان ۴-۲ یونان (گلها)

پرتغال ۱-۰ چک + تکمیلی
پخش ویدیو 02:13
2012 - 2 تیر 1391 - 20.7K بازدید

پرتغال ۱-۰ چک + تکمیلی

پرتغال ۱-۰ چک (گل بازی)
پخش ویدیو 00:22
2012 - 2 تیر 1391 - 20.5K بازدید

پرتغال ۱-۰ چک (گل بازی)