2012

اختتامیه یورو ۲۰۱۲
پخش ویدیو 01:54
2012 - 12 تیر 1391 - 41329 بازدید

اختتامیه یورو ۲۰۱۲

و نهایتا ایتالیا !
پخش ویدیو 01:54
2012 - 12 تیر 1391 - 36274 بازدید

و نهایتا ایتالیا !

جشن قهرمانی اسپانیا
پخش ویدیو 03:04
2012 - 12 تیر 1391 - 31795 بازدید

جشن قهرمانی اسپانیا

آلمان ۱-۲ ایتالیا (گلها)
پخش ویدیو 01:07
2012 - 9 تیر 1391 - 77177 بازدید

آلمان ۱-۲ ایتالیا (گلها)

اسپانیا ۲-۰ فرانسه
پخش ویدیو 01:59
2012 - 4 تیر 1391 - 24681 بازدید

اسپانیا ۲-۰ فرانسه

آلمان ۴-۲ یونان (گلها)
پخش ویدیو 01:32
2012 - 3 تیر 1391 - 14865 بازدید

آلمان ۴-۲ یونان (گلها)

پرتغال ۱-۰ چک + تکمیلی
پخش ویدیو 02:13
2012 - 2 تیر 1391 - 19645 بازدید

پرتغال ۱-۰ چک + تکمیلی

پرتغال ۱-۰ چک (گل بازی)
پخش ویدیو 00:22
2012 - 2 تیر 1391 - 20110 بازدید

پرتغال ۱-۰ چک (گل بازی)