گزارش مردمی ورزش سه

در هر کجای دنیا که باشید می‌توانید سوژه‌های جذاب ورزشی خود را برای ما ارسال کنید.

گزارش ها باید :

  • 1فرمت فایل ارسالی حتما ویدیویی باشد.
  • 2ویدیوهای ارسالی به صورت افقی تصویربرداری گردد.
  • 3در ابتدای گزارش ویدیویی خود حتما نام و نام‌خانوادگی خود را ذکر کرده و اعلام کنید که این گزارش را برای «ورزش سه» ارسال می‌کنید.
  • 4از قرار دادن موسیقی در صدای زمینه خودداری نمایید.

تمامی سوژه‌های ارسالی به نام خود شما در کانال‌های خبری ورزش سه منتشر خواهند شد.

روش های ارسال :

ارسالی های شما

مشاهده همه