سوژه های ورزشی شما

شما می‌توانید سوژه‌های جذاب ورزشی خود را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی در سایت ورزش سه منتشر شود.

گزارش ها باید :

  • 1فرمت فایل ارسالی حتما ویدیویی باشد.
  • 2ویدیوهای ارسالی به صورت افقی تصویربرداری گردد.
  • 3در ابتدای گزارش ویدیویی خود حتما نام و نام‌خانوادگی خود را ذکر کرده و اعلام کنید که این گزارش را برای «ورزش سه» ارسال می‌کنید.
  • 4از قرار دادن موسیقی در صدای زمینه خودداری نمایید.

روش های ارسال :

ارسالی های شما

مشاهده همه