فوتسال 2012

مکزیک ۲-۵ ایتالیا
پخش ویدیو 02:10
فوتسال 2012 - 19 آبان 1391 - 5391 بازدید

مکزیک ۲-۵ ایتالیا

مراکش۱-۵اسپانیا
پخش ویدیو 01:50
فوتسال 2012 - 18 آبان 1391 - 7732 بازدید

مراکش۱-۵اسپانیا

ایران۴-۳پاناما
پخش ویدیو 02:58
فوتسال 2012 - 18 آبان 1391 - 35087 بازدید

ایران۴-۳پاناما

تایلند ۳-۵ اکراین
پخش ویدیو 02:02
فوتسال 2012 - 18 آبان 1391 - 5461 بازدید

تایلند ۳-۵ اکراین

پرتغال۱-۳برزیل
پخش ویدیو 02:00
فوتسال 2012 - 17 آبان 1391 - 16357 بازدید

پرتغال۱-۳برزیل

ژاپن۴-۲لیبی
پخش ویدیو 02:11
فوتسال 2012 - 17 آبان 1391 - 4448 بازدید

ژاپن۴-۲لیبی

مصر ۷-۲ جمهوری چک
پخش ویدیو 02:10
فوتسال 2012 - 17 آبان 1391 - 4028 بازدید

مصر ۷-۲ جمهوری چک

کویت ۲-۷ صربستان
پخش ویدیو 02:01
فوتسال 2012 - 17 آبان 1391 - 2098 بازدید

کویت ۲-۷ صربستان

اسپانیا ۸-۳ پاناما
پخش ویدیو 02:58
فوتسال 2012 - 15 آبان 1391 - 11281 بازدید

اسپانیا ۸-۳ پاناما

ایران ۲-۱ مراکش
پخش ویدیو 02:53
فوتسال 2012 - 15 آبان 1391 - 31954 بازدید

ایران ۲-۱ مراکش

پرتغال ۵-۵ ژاپن
پخش ویدیو 02:09
فوتسال 2012 - 15 آبان 1391 - 14617 بازدید

پرتغال ۵-۵ ژاپن

برزیل ۱۳-۰ لیبی
پخش ویدیو 02:01
فوتسال 2012 - 15 آبان 1391 - 10795 بازدید

برزیل ۱۳-۰ لیبی