کامرانی فر: من ناظر داوری هستم و کارم را دوست دارم

حواشی - 10 مهر 1401 ساعت 21:28 - 6.4K بازدید

کامرانی فر: من ناظر داوری هستم و کارم را دوست دارم 

تاخیر بازی به خاطر نورافکن های ورزشگاه بود 

صحبت های کامرانی فر ناظر داوری بازی پرسپولیس و تراکتور

دیدگاه ها