پرکاس: از جوان 20 ساله تا باتجربه‌ها 96 دقیقه جنگیدند

لیگ برتر - 19 شهریور 1401 ساعت 21:38 - 4.4K بازدید

در صحنه های 50 - 50 حق با دفاع است  

وقت کشی در مرام ما نیست

صحبت های سرمربی صنعت نفت آبادان در نشست بعد بازی با تراکتور

دیدگاه ها