کمالوند: تراکتور را قهرمان کنم، دیگر آرزویی ندارم

ایران - 10 مرداد 1400 ساعت 14:30 - 7916 بازدید
3
اشتراک

نشست خبری فراز کمالوند: اگر موفق شوم تراکتور را قهرمان لیگ برتر کنم، دیگر آرزویی ندارم

کامنت دیدگاه ها