دعوا و درگیری شدید در دیدار شاهین و استقلال ملاثانی

فوتبال باشگاهی - 28 تیر 1400 ساعت 21:53 - 27459 بازدید
2
اشتراک

بازی شاهین بوشهر و استقلال ملاثانی از دقیقه 94:30 دعوا شروع شد و تا بعد از سوت پایان درگیری شدید ادامه داشت

کامنت دیدگاه ها