انتقادات تلخ پوربخش به بی توجهی شهرداری بوشهر و آستارا

ایران - 12 آذر 1400 ساعت 14:38 - 5505 بازدید

بی توجهی شهرداری ها به تیم های شهر در لیگ یک به اوج خود رسیده است. 

کامنت دیدگاه ها