استادیوم یادگار به بخش خصوصی واگذار می شود

گزارشی از ورزشگاه یادگار امام تبریز قبل از دیدار تراکتور - سایپا

0 دیدگاه