حرکات نمایشی دروازه بانان در لیگ MLS

حرکات نمایشی و دریبل های دروازه بانان فوتبال در لیگ آمریکا (MLS) که بازیکنان حریف را فریب می دهند. 

0 دیدگاه