پیام احسان حاج صفی بهترین بازیکن مهرماه فوتبال ایران

پیام احسان حاج صفی بهترین بازیکن مهرماه فوتبال ایران از نگاه کارشناسان ورزش سه از استانبول .
او که به دلیل مصدومیت در ترکیب امروز تیم ملی مقابل عراق حاضر نیست در حال درمان این صدمه دیدنی است .
حاج صفی در رقابت با ترابی ، اسماعیلی محبی و طیبی مرد ماه فوتبال ایران شد

1 دیدگاه

  • jack morisot
  • 23 آبان 1398

جایه همچین برنامه هایی در فوتبال ایران باید بیشتر بشه