قرار بود من و دادکان همه کاره پرسپولیس شویم

مصاحبه اختصاصی سایت آنتن با جواد الله وردی در مورد حواشی استقلال و پرسپولیس و خاطرات گذشته 

0 دیدگاه