از تنها مهاجمی که می ترسیدم حسن روشن بودم

مصاحبه اختصاصی سایت آنتن با جواد الله وردی در مورد حواشی استقلال و پرسپولیس و خاطرات گذشته 

0 دیدگاه