کسب مدال نقره حرکت دوضرب 55 کیلوگرم توسط حافظ قشقایی

حافظ قشقایی با کسب مدال نقره در حرکت دوضرب دسته 55 کیلوگرم مسابقات جهانی تایلند توانست برای نخستین بار پس از انقلاب یک مدال جهانی در سبک وزن برای وزنه برداری ایران کسب کند.

0 دیدگاه