خلاصه مسابقه مجتبی عابدینی در رقابتهای شمشیربازی بوداپست

مسابقات شمشیر بازی قهرمانی جهان 2019 (بوداپست)
خلاصه مسابقه شمشیربازی مجتبی عابدینی در رقابتهای بوداپست

0 دیدگاه

;