تشکر باشگاه عجمان از مامه تیام

باشگاه عجمان امارات با انتشار کلیپی از مامه تیام بابت یک فصل حضور در این تیم تشکر کرد.... تیام روز گذشته با قراردادی دو ساله به کاسیم پاشا پیوست.

0 دیدگاه