صحبت های حسین فرکی پس از پایان بازی منتخب ٩٨ 

صحبت های حسین فرکی پس از پایان بازی منتخب ٩٨ 
پیشکسوتان باید صبورتر باشند/ تمرینات پیکان از یکم تیر آغاز می شود/ نمایش تیم ملی خوب بود

0 دیدگاه