سه حرکت دو ضرب علی هاشمی در قهرمانی جهان

کسب مقام سوم علی هاشمی در  حرکت دو ضرب مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان - 102 کیلو گرم - عشق آباد 2018 

0 دیدگاه