گل تماشایی بلاژیکوفسکی به پرتغال

2 دیدگاه

من که هنوز نفهمیدم این لیگ ملت ها چیه

توپ رفت بیرون زمین و اوت شد...

;