بیاد رنه هیگوییتا پادشاه عقرب

2 دیدگاه

  • هادی پورجوادی
  • 24 دی 1396

یادش بخیر. همیشه این دروازبان بچه بودم این حرکتش تو ذهنم مونده بود. فوق العاده هست این حرکت

  • محمد صالح طبری
  • 24 دی 1396

منم همینطور ولی دروازه بان نبود جادوگر بود.