گل زندی و شیرزاد به سایپا و سپاهان

ویدئو کلیپ - 27 تیر 1391 ساعت 09:35 - 8649 بازدید

sinaboy00@yahoo.com                           گل شیرزاد: ارسالی از طرف مجید احمدی ebrahim.bahrany@yahoo.com,salehfotohi@yahoo.com                          saleh گل زندی: ارسالی از طرف ابراهیم بحرانی و تنها نظرات مربوط به همین کلیپ تایید می شود

کامنت دیدگاه ها