کشتی فرنگی - 16 بهمن 1401 ساعت 19:58 - 13K بازدید

شکست قاسمی منجزی برابر حریف کوبایی

شکست قاسمی منجزی برابر حریف کوبایی در وزن 130 kg در چارچوب رقابت‌های رنکینگ اتحادیه کشتی فرنگی - کرواسی 2023 

دیدگاه ها