حواشی - 16 بهمن 1401 ساعت 19:34 - 7.8K بازدید

اوزیل و داستان همیشگی نژادپرستی

توضیحات اوزیل در مورد جام جهانی و دلیل خدافظی او از تیم ملی 

دیدگاه ها