سایر رشته ها - 15 بهمن 1401 ساعت 16:16 - 452 بازدید

پدرام محمد عظیمی: اولین درس ووشو رعایت اخلاق است

پدرام محمد عظیمی قهرمان منهای ۹۰ کیلوگرم: اولین درس ووشو رعایت اخلاق است

دیدگاه ها