سایر رشته ها - 15 بهمن 1401 ساعت 16:10 - 846 بازدید

یوسف صبری: به عنوان قهرمان جهان حداکثر قراردادم بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون است

یوسف صبری قهرمان وزن ۸۰ کیلوگرم: به عنوان قهرمان جهان حداکثر قراردادم بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون است

دیدگاه ها