سایر رشته ها - 15 بهمن 1401 ساعت 15:59 - 288 بازدید

عیسی آرسیون: به خاطر اهمیت مسابقات همه مدعیان جمع شده بودند

عیسی آرسیون قهرمان وزن ۶۵ کیلوگرم ساندا قهرمانی کشور: به خاطر اهمیت مسابقات همه مدعیان جمع شده بودند

دیدگاه ها