حواشی - 13 بهمن 1401 ساعت 02:17 - 441 بازدید

گران شدن ورزش، مردم را از ورزش دور می‌کند

رییس فدراسیون تنیس در برنامه کادر فنی:

گران شدن ورزش مردم را از ورزش دور می‌کند / عدم تخصیص، نارضایتی به همراه دارد

دیدگاه ها