حواشی - 12 بهمن 1401 ساعت 10:31 - 6.9K بازدید

طوفان، نیمکت داور و ناظران بازی را از جای برکند

در روزی که طوفان باد و باران در ورزشگاه غدیر اهواز بازی را تحت تاثیر قرار داده بود،

در اتفاقی عجیب نیمکت داور و ناظران بازی از جای خود کنده شد.

دیدگاه ها