حواشی - 09 بهمن 1401 ساعت 08:00 - 2K بازدید

با تجربه‌ترین سرمربی‌های تاریخ

به بهانه هزارمین حضور یورگن کلوپ در جایگاه سرمربی، مروری بر با تجربه‌ترین سرمربی‌های تاریخ فوتبال داشتیم

دیدگاه ها