حواشی - 08 بهمن 1401 ساعت 18:22 - 1.5K بازدید

توضیحات دبیر در خصوص امکانات کمپ جدید تیم های ملی کشتی

توضیحات علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی ایران، در خصوص امکانات کمپ جدید تیم های ملی کشتی

دیدگاه ها