حواشی - 08 بهمن 1401 ساعت 18:19 - 2.7K بازدید

درستکار از 4 ماه قبل مرخصی گرفته، شاید به زاگرب هم نرسد

توضیحات علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی ایران در خصوص پژمان درستکار

دیدگاه ها