حواشی - 08 بهمن 1401 ساعت 17:47 - 512 بازدید

وزارت ورزش یک ششم بودجه کشتی را می‌دهد

توضیحات علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی ایران درخصوص بودجه کشتی

دیدگاه ها