لیگ آزادگان - 05 بهمن 1401 ساعت 17:23 - 1K بازدید

نسایی: قول داده بودم همه تیم‌ها را در خانه ببریم اما...

صحبت‌های امیر محمد نسایی بازیکن شمس آذر، بعد از تساوی مقابل دریا بابل

دیدگاه ها