وضعیت شلخته و مبهم فدراسیون آمادگی جسمانی

سایر رشته ها - 18 آذر 1401 ساعت 10:52 - 910 بازدید

صحبت های سهراب آزاد درباره وضعیت کراس فیت و فدراسیون آمادگی جسمانی کشور

دیدگاه ها