آشنایی با رشته جذاب سپک تاتکرا و وضعیت آن در ایران

سایر رشته ها - 18 آذر 1401 ساعت 10:34 - 522 بازدید

صحبت های سهراب آزاد درباره آخرین وضعیت سپک تاکرا در ایران و شرایطی که این رشته در کشور دارد

دیدگاه ها