اخبار - 16 آذر 1401 ساعت 20:55 - 13.6K بازدید

مصاحبه تلویزیونی مرحوم کریم باوی در دوران بیماری

نگاهی به مصاحبه تلویزیونی مرحوم کریم باوی در دوران بیماری که در سال 99 انجام شد

دیدگاه ها