خلاصه بازی ژاپن 2 - اسپانیا 1 (گزارش فارسی)

سامورایی ها تاریخ را نوشتند؛

ژاپن، صدرنشین گروه آلمان و اسپانیا !

دیدگاه ها