جام جهانی قطر 2022 - 04 آذر 1401 ساعت 18:20 - 32K بازدید

گل سوم سنگال به قطر توسط بابما دینگ

گل سوم سنگال به قطر توسط احمدو بامبا دینگ در دقیقه 84

دیدگاه ها