کمالوند : فوتبال یک پروسه زمانبر است نه خم رنگرزی

لیگ 1 - 28 آبان 1401 ساعت 22:12 - 1.6K بازدید

فراز کمالوند : فوتبال  یک پروسه زمانبر است  نه خوم رنگرزی،  

آهسته آهسته پیش خواهیم رفت هفته چهاردهم است و خیبر باخت نداشته است

دیدگاه ها