ثبت قراردادهای فصل قبل باشگاه های صنعتی در کدال

حواشی - 16 آبان 1401 ساعت 23:31 - 12.1K بازدید

صحبت های قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی  درباره ورود باشگاه های صنعتی به سایت کدال

دیدگاه ها