کی‌روش با مربیان لیگ بسیار تعامل دارد

ایران - 08 مهر 1401 ساعت 13:53 - 3.3K بازدید
1
اشتراک

مهدی محمدنبی: رفتار کی‌روش با دوره قبل بسیار تغییر کرده اما او هیچوقت چیزی را برای خودش نمیخواست

دیدگاه ها