افشاریان: فغانی داور کشور ایران نیست

حواشی - 08 مهر 1401 ساعت 01:15 - 27.3K بازدید

افشاریان تاکید کرد به دلیل اینکه فغانی در کشور استرالیا ساکن شده و قضاوت میکند از لیست داوران بین المللی کشور ما خط خورده

دیدگاه ها