افشاریان: داوران ما نباید زیر سایه فغانی بمانند

حواشی - 08 مهر 1401 ساعت 00:50 - 7.4K بازدید

صحبت های افشاریان ، رئیس کمیته داوران در مورد خط خوردن فغانی از لیست داوران بین المللی

دیدگاه ها