واکنش فغانی به حذف نامش از فهرست داوران ایران

حواشی - 07 مهر 1401 ساعت 19:30 - 45K بازدید

جزئیات حذف فغانی از لیست داوران بین‌المللی ایران
حذف علیرضا فغانی از لیست داوران بین‌المللی شوک بزرگی به جامعه فوتبال وارد کرده؛ اتفاقی که توضیحات رئیس کمیته داوران هم آن را توجیه نمی‌کند.

دیدگاه ها