کالیدو کولیبالی کاپیتان سنگال قبل از رفتن به تمرین

بازی های دوستانه - 05 مهر 1401 ساعت 09:25 - 16K بازدید

حضور کالیدو کولیبالی در تمرینات تیم سنگال قبل از دیدار دوستانه مقابل تیم ملی ایران

دیدگاه ها