دبیر: قطعا اگر روسیه حضور داشت به نفع ما بود

کشتی آزاد - 01 مهر 1401 ساعت 11:58 - 141.2K بازدید

دبیر: همه می دانیم که روس ها از ما امریکایی ها را بهتر شکست میدهند

دیدگاه ها