اخبار کوتاه؛ اسکوچیچ ایران را ترک کرد

اخبار - 31 شهریور 1401 ساعت 13:42 - 17K بازدید

دو هفته بعد از برکناری رسمی سرانجام دراگان اسکوچیچ ایران را به مقصد کرواسی ترک کرد.

دیدگاه ها