دبیر: من نمی خواهم جهان پهلوان باشم

کشتی - 30 شهریور 1401 ساعت 18:26 - 22.1K بازدید

پیشنهادات دبیر برای برگزاری لیگ کشتی:

برای صرفه جویی در هزینه، رفت و برگشت برگزار نکنید مگر...

دیدگاه ها