امامی: پدر حسن یزدانی احساسی اظهارنظر کرده

حواشی - 30 شهریور 1401 ساعت 15:38 - 37.4K بازدید

امامی، سخنگوی فدراسیون کشتی:

پدر حسن یزدانی احساسی اظهارنظر کرده

رنگرز 24 ساعته در خدمت تیم ملی کشتی فرنگی است

عملکرد تیم ملی کشتی، نیاز به آسیب شناسی دارد

دیدگاه ها